Lehoty technických kontrol určuje vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly.

KATEGÓRIE VOZIDIEL LEHOTY TK PRAVIDELNEJ
L3eA1, L4eA1, L6e do125 cm3, O2, R2, Ta, R3a, R4a 4 roky po prvom prihlásení do evidencie
a potom každé 4 roky
L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e, L6e nad 125 cm3, L7e, M1, N1, Tb, R3b, R4b 4 roky po prvom prihlásení do evidencie
a potom každé 2 roky
M2, M3, N2, N3, O3, O4, vozidlá taxislužby, autoškoly, zdravotnej záchrannej služby, banskej záchrannej služby a plynárenskej poruchovej služby 1 rok po prvom prihlásení do evidencie
a potom každý rok
Autobusy  staršie ako 8 rokov 6 mesiacov

 

 

Doklady prekladané na technickú kontrolu:

1. doklad vozidla ( originál osvedčenie o evidencii) alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený

2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia je vykonaná v rámci prestavby vozidla

3. certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy, ak ide o vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdyUNISTAV spol. s.r.o.
Mierová 64 (showroom RENAULT a DACIA)
066 01 Humenné
Tel.: +421577795354