Ceny za výkon technických a emisných kontrol cestných motorových vozidiel

P.č. TECHNICKÉ KONTROLY PRAVIDELNÉ Cena s DPH(EUR)
1. Motocykle ( L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) 26
2. Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc < 3,5 t (N1) 42
3. Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc < 3,5 t (N1);vybavené zariadením na pohon plynom 44
4. Prípojné vozidlá s mc > 0,75 t do 3,5 t (O2) 27
5. Individuálny dovoz vozidla - príplatok 10
P.č. TECHNICKÉ KONTROLY OPAKOVANÉ Cena s DPH(EUR)
6. Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc < 3,5 t (N1) 25
7. Motocykle (L3e, L4e, L5e, L6e, L7e), prípojné vozidlá ( O2) 15
P.č. TECHNICKÉ KONTROLY ZVLÁŠTNE JEDNEJ KONTROLNEJ SKUPINY Cena s DPH(EUR)
8. Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc < 3,5 t (N1);
motocykle ( L3e, L4e, L5e, L6e, L7e), prípojné vozidlá ( O2)
30
P.č. TECHNICKÉ KONTROLY ADMINISTRATÍVNE Cena s DPH(EUR)
9. Všetky kategórie 15
P.č. Súvisiace služby Cena s DPH(EUR)
10. Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole 5
P.č. EMISNÉ KONTROLY Cena s DPH(EUR)
11. Pravidelná EK - benzín, diesel 39
12. Pravidelná EK - LPG/CNG 42
13. Opakovaná EK 39
14. Administratívna EK 15
15. Zvláštna EK 39

Cenník platný od 19.12.2022UNISTAV spol. s.r.o.
Mierová 64 (showroom RENAULT a DACIA)
066 01 Humenné
Tel.: +421577795354