Lehoty emisných kontrol určuje vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly.

KATEGÓRIE VOZIDIEL LEHOTY TK PRAVIDELNEJ
M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom 4 roky po prvom prihlásení do evidencie
a potom každé 2 roky
M1 a N1 so vznetovým motorom, Tb 4 roky po prvom prihlásení do evidencie
a potom každé 2 roky
M2, M3, N2, N3, vozidlá taxislužby, autoškoly, zdravotnej záchrannej služby, banskej záchrannej služby a plynárenskej poruchovej služby 1 rok po prvom prihlásení do evidencie
a potom každý rok
Ta 4 roky po prvom prihlásení do evidencie
a potom každé 4 roky
M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom 1 rok po prvom prihlásení do evidencie
a potom každý rok

 

 

Doklady predkladané na emisnú kontrolu:

1. doklad vozidla (originál osvedčenie o evidencii) alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený

2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia je vykonaná v rámci prestavby vozidla

3. potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla vykonanej pred vykonaním emisnej kontroly, ak ide o EK vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat alebo pohrebné vozidloUNISTAV spol. s.r.o.
Mierová 64 (showroom RENAULT a DACIA)
066 01 Humenné
Tel.: +421577795354